Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu +48 530 075 100 biuro@fountainsparty.pl

Zerwanie zaręczyn – co zrobić z pierścionkiem?

Zaręczyny to przyrzeczenie zawarcia małżeństwa między kobietą, a mężczyzną, to rodzaj uroczystej umowy. Zaręczyny zazwyczaj są połączone z ofiarowaniem kobiecie pierścionka, który możemy uznać za zadatek, a samo przyrzeczenie jest umową przedwstępną. Co się dzieje, gdy zaręczyny zostaną zerwane? Jak to wyglądało w dawnych czasach, a jak dzisiaj? Co się zmieniło?

Zerwanie zaręczyn

Jak było kiedyś?

Pierwszą wzmiankę o zaręczynach możemy znaleźć w Biblii, jednak regulacje prawne dotyczące zaręczyn zaczęły się kształtować w późnym Cesarstwie Rzymskim. Zaręczyny w prawie rzymskim musiały spełniać wymóg zabezpieczający je na wypadek zerwania. Narzeczony musiał umocnić przyrzeczenie zadatkiem zaręczynowym. Gdy narzeczona nie spełniła obietnicy musiała zwrócić zadatek w poczwórnej jego wysokości, a w późniejszym okresie – od 472r, w podwójnej. Jeśli zaś mężczyzna się wycofał, zadatek przepadał na rzecz kobiety.

Dekret w Polsce regulujący instytucję zaręczyn

Ciekawostką jest to, że w Polsce istniał akt prawny, który regulował instytucje zaręczyn oraz związanych z nimi podarków. Był to dekret z dnia 25 września 1945r. Akt ten normował niemalże to samo, co w późnym Cesarstwie Rzymskim, z tym wyjątkiem, że zadatku nie zwracano w pomnożonej wysokości, gdy zawiniła narzeczona – musiała zwrócić jego równowartość. Ponadto roszczenia o zwrot prezentów przedawniało się po upływie roku od zerwania zaręczyn. Dekret ten został uchylony wraz z wejściem Kodeksu Rodzinnego, 1 października 1950.

Jak jest teraz?

Współcześnie, w aktualnych aktach prawnych nie istnieje reguła jasno określająca regulacji instytucji jakim są zaręczyny i powiązanych z nimi podarków. Jednakże możemy się powołać w takim przypadku do przepisów ogólnych Kodeksu Cywilnego.

W chwili wręczenia pierścionka zaręczynowego powstaje ważna umowa, która nie musi być przedłożona w formie aktu notarialnego, jednakże zachowuje takie same konsekwencje prawne. Pierścionek zaręczynowy jest w takim przypadku zadatkiem. W przypadku rażącej niewdzięczności narzeczona zobowiązana jest do zwrotu pierścionka, lub jego równowartości, gdy świadczenie w formie przyrzeczenia nie zostało spełnione. Mężczyzna, który został oszukany może odwołać darowiznę z tytułu rażącej niewdzięczności na piśmie do instytucji. Reguluje to artykuł 898 Kodeksu Cywilnego. Po upływie 6lat od dnia wezwania obdarowanej do oddania pierścionka następuje przedawnienie – po tym terminie oszukany bądź zdradzony mężczyzna nie będzie mógł wystąpić na drogę sądową, a jego roszczenie zostanie oddalone.

Reasumując – oszukany bądź zdradzony mężczyzna może wystąpić na drogę sądową w chwili, gdy niedoszła narzeczona nie odda mu pierścionka zaręczynowego dobrowolnie. W trakcie procesu musi jednak uzasadnić i wykazać rażącą niewdzięczność, czyli w tej sytuacji rozpad narzeczeństwa z jej winy.

W sytuacji odwrotnej, gdy to kobieta została oszukana przez mężczyznę, pierścionek zaręczynowy zostanie u niej.

Kwestia zerwania zaręczyn oraz prezentów z nimi związanych to kwestia indywidualnych decyzji. Upływ czasu nie zmienił wiele w tym temacie, jest to też kwestia pewnych zwyczajów i norm, które zostały przyjęte przez ogół społeczeństwa. Właśnie z nich wypływają akty i normy prawne. Odwołanie do przepisów prawa jest jak najbardziej wskazane, gdy szukacie poparcia w przypadku nieporozumień dotyczących kwestii związanych z darowizną, jakim jest pierścionek zaręczynowy. Każdy przypadek będzie rozstrzygany indywidualnie po przeanalizowaniu stanu faktycznego rażącej niewdzięczności.

Ocena:
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *