Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu +48 530 075 100 biuro@fountainsparty.pl

Jakie dokumenty są potrzebne do chrztu dziecka?

Chrzest to w Kościele Katolickim ważny Sakrament, dlatego przed jego udzieleniem, ksiądz w kancelarii zapyta o kilka dokumentów. Jakie to dokumenty, w jaki sposób i gdzie je zdobyć? Spróbujemy odpowiedzieć na te pytania.

Chrzest dziecka

Zgłoszenie dziecka do chrztu

O chrzest mogą prosić tylko i wyłącznie rodzice lub prawni opiekunowie dziecka. Dlatego zgłosić dziecko do chrztu powinny osoby do tego uprawnione. W szczególnych sytuacjach, do tego zadania może zostać wydelegowany ktoś inny, jednak wniosek o sakrament i tak muszą podpisać rodzice lub prawni opiekunowie. Dokładniej mówiąc wystarczy zgoda przynajmniej jednego z rodziców.

Zgłoszenia dokonuje się w kancelarii parafii, na terenie której ma się odbyć chrzest. Tam ustala się datę i godzinę udzielenia sakramentu oraz termin nauki przedchrzcielnej. Otrzymuje się też informacje o dokumentach, jakie należy przygotować.

Wymagane dokumenty

Miejscowe wymagania co do dokumentów mogą się nieznacznie różnić. Poniżej opisano, jakie dokumenty, zgodnie z prawem kościelnym należy złożyć prosząc o chrzest dziecka.

Wniosek o chrzest i metryka urodzenia

Pierwszym dokumentem jest wniosek, w którym rodzice lub prawni opiekunowie, zgłaszają dziecko do chrztu. Podaje się w nim dane dziecka jak imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer aktu urodzenia USC. Następnie wpisuje się dane rodziców imię, nazwisko i wiek. Jest też pytanie, czy żyją w związku małżeńskim i czy ma on charakter cywilny czy kościelny. Później podaje się rodziców chrzestnych, ich wiek i stan cywilny. Chrzestnych może być dwóch: mężczyzna i kobieta lub jeden: mężczyzna albo kobieta. W uzasadnionych przypadkach w ogóle może nie być rodzica chrzestnego.

Składając wypełniony wniosek o chrzest, okazuje się oryginał aktu urodzenia, wydany przez Urząd Stanu Cywilnego. Dzieje się tak z dwóch powodów. Po pierwsze w ten sposób potwierdza się istnienie dziecka, mającego przyjąć sakrament. Po drugie, na podstawie tego dokumentu ksiądz lub kancelarystka w imieniu księdza, sprawdza prawdziwość danych wpisanych we wniosku. Jest to ważne, ponieważ te informacje zostaną umieszczone w księdze metrykalnej, która jest jedynym dokumentem potwierdzającym fakt przyjęcia chrztu.

Zgoda na chrzest w innej parafii

Czasami zdarza się tak, że dziecko jest chrzczone na terenie innej parafii niż ta, w której mieszka. Powody tego mogą być różne: sentyment rodziców do innego kościoła, na przykład tego, w którym sami byli chrzczeni, sympatia do księdza posługującego w innej parafii albo bliskość restauracji, gdzie będzie odbywało się przyjęcie. Jeżeli dziecko zgłaszane do chrztu nie mieszka na terenie parafii, w której ma otrzymać swój pierwszy sakrament, rodzice muszą postarać się o dodatkowy dokument tak zwany przekaz, czyli zgodę na chrzest poza swoją parafią. Uzyskuje się go w kancelarii parafialnej, na terenie której dziecko zamieszkuje i zazwyczaj jest to tylko formalność.

Zaświadczenie dla chrzestnej/chrzestnego

Na rodzica chrzestnego wybiera się osobę ochrzczoną, bierzmowaną, spełniającą jeszcze dodatkowe warunki. Najważniejszy z nich jest taki, że jest osobą wierzącą i praktykującą w wierze katolickiej. Inaczej mówiąc, że może i przyjmuje sakramenty i określa się ją jako katolik. Spełniając te warunki, chrzestny prosi o wydanie zaświadczenia, potwierdzającego powyższe. Dokument taki otrzymuje się w kancelarii parafii, na terenie której kandydat na chrzestnego aktualnie zamieszkuje.

Wobec chrzestnego proboszcz parafii chrztu może mieć dodatkowe wymagania. Może na przykład poprosić o zaświadczenie przyjęcia sakramentu bierzmowania. Choć nie jest to zbyt częsta praktyka, warto wiedzieć, gdzie taki dokument zdobyć. Po jego wydanie należy zgłosić się do parafii, w której przyjęliśmy bierzmowanie, ewentualnie do tej, gdzie byliśmy chrzczeni. Tam też taka informacja powinna być przechowywana.

W obliczu wymagań związanych z RODO, warto zaznaczyć, że chrzestny musi stawić się po te dokumenty osobiście. Ustawa o ochronie danych osobowych zabrania wydawania jakichkolwiek zaświadczeń osobom trzecim, nawet jeżeli są to rodzice, współmałżonka albo rodzeństwo. Jeżeli do parafii chrztu lub bierzmowania mamy wiele kilometrów, można zadzwonić lub napisać mejla i poprosić, żeby potrzebny dokument został wysłany bezpośrednio na adres kancelarii parafii, w której jest on potrzebny. Księża, choć nie mają takiego obowiązku, zazwyczaj spełniają takie prośby, pozbywając nas kłopotu.

Zazwyczaj, jeżeli chrzestny mieszka na terenie parafii, w której ma odbyć się chrzest, nie jest proszony o dostarczenie zaświadczenia, ponieważ albo jest znany duszpasterzom, albo jest sprawdzany w kartotekach parafialnych.

Karteczki ze spowiedzi.

W niektórych parafiach istnieje jeszcze wymóg przedstawiania karteczki podpisanej przez spowiednika, poświadczającej odbycie spowiedzi. Kto powinien przystąpić do tego sakramentu? Rodzice (jeśli żyją w małżeństwie kościelnym) i chrzestna oraz chrzestny. Zazwyczaj w kancelarii otrzymuje się popieczętowane karteczki do spowiedzi. Rodzice są proszeni o przekazanie druków chrzestnym. Jeżeli jednak jest to niemożliwe, ze względu na przykład na znaczną odległość, wystarczy, że do spowiedzi penitenci podejdą z małą białą karteczką, którą wypisze i podpisze spowiednik.

Zaświadczenie z odbycia nauk przedchrzcielnych.

Do odbycia nauk przedchrzcielnych zobowiązani są rodzice i chrzestni. Z tego obowiązku mogą być zwolnieni z ważnych przyczyn. W naukach można uczestniczyć w parafii, gdzie będzie miał miejsce chrzest, ale nie trzeba. Nauki można odbyć w dowolnej parafii, a potwierdzeniem jest zaświadczenie, które rodzice dziecka chrzcielnego i chrzestni przedstawiają w kancelarii.

Jak przygotować się do rozmowy w kancelarii

Zgłaszając dziecko do chrztu, szczególnie jeśli jest to pierwsze dziecko, zachowajmy spokój. Osoba pracująca w kancelarii, ksiądz, bądź pracownik świecki są po to, żeby nam pomóc odpowiednio przygotować wszytko do chrztu. Warto zabrać ze sobą notatnik i długopis, w tym celu, żeby zapisać wszystkie uzyskane informacje. Należy porozmawiać szczerze, a w razie wątpliwości odważnie zadawać pytania. zazwyczaj parafie umieszczają na swoich stronach internetowych najważniejsze informacje dotyczące sakramentów, więc warto na nie zajrzeć,

Zebrane dokumenty najlepiej przedstawić na nauce przedchrzcielnej lub tydzień, dwa przed chrztem w kancelarii parafialnej. Jeżeli jest z tym problem i formularze dotrą z opóźnieniem, na przykład w dni udzielania sakramentu, dobrze jest poinformować o takim fakcie osobę przyjmującą zgłoszenie chrztu.

Formalności związane ze chrztem dziecka nie są zbyt skomplikowane, nie powinny nas one przerażać, przecież najważniejsze jest przyjęcie sakramentu chrztu św.

5/5 - (1 vote)
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *